Arbetet med en ny hemsida för SWINX pågår för fullt. Uppdaterat innehåll, modernare layout och bättre integration mot olika sociala medier är vad som väntar. Dessutom är tanken att det ska skapas en del nyheter i denna blogg. 

- Vår gamla sida har några år på nacken vid det här laget, säger Daniel Tuvestam, som förutom att vara supportansvarig även arbetar med hemsidorna hos SWINX.

- Det betyder att det är en hel del information och länkar som ska flyttas och uppdateras, fortsätter han. Vi börjar med den mest väsentliga informationen, och därefter fyller vi på och utvecklar efter hand.

- Målet är att lansera den nya hemsidan innan sommaren, avslutar Daniel.

Comment