Ännu en magisk gräns passerad!
Över 15.000 visningar på Youtube! Det känns stort. Vårt populära filmklipp där vår kollega Björn Serenhov på ett enkelt sätt presenterar fördelarna med SWINX ScanLev. Filmen spelades in i samband med lanseringen av SWINX ScanLev, vilket skedde 2009. Sedan dess har den alltså hjälpt oss att köra över 15.000 produktdemonstrationer! 

Mycket har hänt, men huvudlinjerna desamma
Genom åren har SWINX ScanLev utvecklats på många sätt och innehåller naturligtvis betydligt mer än det som visas i klippet. Men eftersom struktur och arbetssätt fortfarande har vi valt att låta klippet ligga kvar. Vi känner stolthet över att vi hamnade rätt från början med programuppbyggnaden och att våra användare fortsätter att uppskatta produkten och arbeta vidare med att effektivisera fakturahanteringen dagligen..!

Comment