Vi har hört det många gånger vid kontakterna med våra kunder, att den digitala fakturadatabasen uppskattas oerhört mycket. Nu är det bekräftat..!

Att snabbt och enkelt kunna återsöka fakturor i den digitala databasen är den största fördelen när man arbetar med fakturaskanning. Det anser i alla fall huvuddelen av SWINX-användarna då de svarar på vår undersökning.

Steg 1 - Fakturahanteringen
Initialt när man skaffar ett system för fakturaskanning är det mycket fokus på själva hanteringen av fakturorna. Hur får man in fakturorna i systemet? Hur attesterar man? Hur fungerar överföringen till ekonomiprogrammet? 

Steg 2 - Fakturadatabasen
När man använt sitt system ett tag inser man att det finns andra stora fördelar med att arbeta digitalt. Det handlar förstås om den ovärderliga digitala fakturadatabasen man skapar. Tack vare den blir återsökning av gamla fakturor en enkel match, vare sig det gäller årets fakturor eller kanske fakturor som är några år gamla.

Fordel-SWINX

Massor med sökmöjligheter!
I SWINX ScanLev söker man enkelt fram alla fakturor på en viss leverantör. Är man projektledare hittar man lätt alla fakturorna på varje projekt. Vid bokslutet gör man revisorn glad genom att gå in på kontot för inventarier i SWINX och exportera ut alla fakturorna till en pdf-fil och därigenom få ett perfekt underlag att räkna avskrivningar på.

Undersökningen gjordes i samband med vår lansering av den nya versionen av SWINX ScanLev


Comment