Så har det än en gång blivit dags att blicka framåt mot ett nytt intressant år och därmed även summera det gångna. I SWINX ScanLev är det inte några större åtgärder som behöver vidtas utan det mesta rullar på som vanligt. Här har vi dock sammanställt en del tips att tänka på:

Det är nytt kalenderår (men man har brutet räkenskapsår)
Man kan fortsätta registrera fakturor som vanligt i SWINX ScanLev. 

Företaget har nytt bokföringsår
Har företaget nytt bokföringsår så måste man först skapa nytt bokföringsår i affärssystemet. Därefter går man in i SWINX ScanLev, väljer Inställningar i menyn och under Visma Admin (eller det affärssystem man använder) och klickar på "Uppdatera". SWINX ScanLev uppdateras nu bl a med den kontoplan och de resultatenheter som gäller för året. Man kan sen registrera fakturor på både det gamla och nya bokföringsåret.

Tänk på att den behörighet man har i SWINX ScanLev styr om man har tillgång till Inställningarna eller ej.

Det är både nytt kalenderår och bokföringsår
Skapa nytt bokföringsår (enligt ovan) och därefter kan man registrera fakturor som vanligt.

Comment