Inspirations-seminarium "Homo Digitalis" om digital dokumenthantering, hos Canon Business Center i Halmstad. Intresset och engagemanget var mycket stort av antalet besökare att döma. SWINX fanns naturligtvis på plats för att visa möjligheterna och den förenklingspotential som finns med digital hantering av leverantörsfakturor! Stort tack till alla besökare..!

Comment