Visma samlar med jämna mellanrum sina viktigaste partners till mässor runt om i Sverige. Denna gång var turen kommen till Karlstad. Under en dag får bygdens företagare och Visma-användare möjlighet att få en samlad bild av några av alla de affärslösningar som utvecklats och kan integreras med Vismas program.

  - Bjuder ni på Wienterbröd i montern, eftersom det är så många som är hos er hela tiden? En av frågorna som dök upp från en glad besökare under dagen...

- Bjuder ni på Wienterbröd i montern, eftersom det är så många som är hos er hela tiden? En av frågorna som dök upp från en glad besökare under dagen...

Mycket stort intresse för fakturaskanning!
Tillströmningen till SWINX monter var fantastisk. Intresset för fakturaskanning ökar markant hela tiden och många ville passa på att diskutera hur man kan underlätta pappershanteringen och vilka fördelarna med digital fakturahantering är. Demo-datorerna gick på högvarv i stort sett hela dagen.

Vilka är fördelarna?
Så varför ska man då välja en digital lösning? Vi brukar ange två huvudorsaker. För det första handlar det om fakturahanteringen och för det andra om den digitala fakturadatabasen.

1) Fakturahantering
Om man inte redan får fakturan i digitalt format (som t ex en mailad pdf) så skannar man fakturan. Därefter läser man in och registrerar fakturorna i SWINX ScanLev. De medarbetare som ska godkänna och attestera fakturorna gör detta digitalt, antingen inloggade i programmet eller via mail, mobil eller sin webläsare. Efter attest skickas fakturorna över till ekonomiprogrammet för bokföring och utbetalning.

2) Digital fakturadatabas
Tack vare att fakturorna blivit inlästa i SWINX så byggs en digital bilddatabas över fakturorna upp. I denna databas blir återsökning ett rent nöje. "Hur mycket betalade vi förra gången vi handlade från denna leverantör?", "vilka fakturor har kommit in på detta projekt?" och "vilka inventarier har vi köpt under året som det ska beräknas avskrivningar på?" är typiska frågor som mycket enkelt får sina svar.

Intresserad, men missade mässan!?
Om man missade mässan men gärna vill se hur modern fakturahantering fungerar så är det bara att kontakta SWINX. Vi gör dagligen web-demo där vi kopplar upp oss tillsammans med kunderna för att visa hur enkelt och smidigt man kan arbeta. Så tveka inte att kontakta oss för att boka en visning! 

Välkommen!

Comment