Tidinmatning via mobiltelefon (platta eller webläsare)

Steg 1

- Logga in med användar-ID och lösenord

Steg 2

– Välj önskad vecka för tidinmatning

Steg 3

– Klicka på plus (+)-knappen
- Välj projekt och aktivitet, samt ange tid och mata in eventuella interna/externa noteringar.
- Spara genom att klicka på knappen med diskett-symbolen

Steg 4

– Informationen inmatad och finns direkt tillgänglig på projektet i
SWINX Tid