Skanna/tolka

Inläsning av fakturor till SWINX ScanLev kan ske på många sätt. Egen skanning, e-faktura, pdf-faktura eller tolkad faktura från inläsningscentral. Fakturan registreras, konteras och tilldelas den som attesterar.

Digital Attest

Fakturan kan attesteras inne i SWINX ScanLev eller via mail, web eller mobil. Skulle någon glömma att attestera är det enkelt att skapa påminnelser från SWINX ScanLev

Fakturaarkiv

Efter attest överförs fakturan till ekonomisystemet där man även kan klicka fram fakturabilden. Spårning i fakturadatabasen görs enkelt per konto, leverantör, projekt eller avdelning