swinx-4.jpg
swinx-7.jpg
swinx-5.jpg
swinx-2.jpg
swinx-4.jpg

Skanna dina leverantörsfakturor


Attestera i dator, web, mobil, mail eller platta! Lagra fakturorna lokalt i vår Windowslösning eller i molnet med SWINX OnLine

Boka demo!

SCROLL DOWN

Skanna dina leverantörsfakturor


Attestera i dator, web, mobil, mail eller platta! Lagra fakturorna lokalt i vår Windowslösning eller i molnet med SWINX OnLine

Boka demo!

 

Trött på gammalmodig pappershanterng?

Låt SWINX ScanLev ta hand om fakturorna! 

 
swinx-7.jpg

Skanna-tolka


Skanna fakturan vid ankomst. Tolka innehållet. Läs in i SWINX. Attestera i molnet. Överför till ekonomiprogrammet. Sök i den digitala fakturadatabasen

Boka webdemo

Skanna-tolka


Skanna fakturan vid ankomst. Tolka innehållet. Läs in i SWINX. Attestera i molnet. Överför till ekonomiprogrammet. Sök i den digitala fakturadatabasen

Boka webdemo

Att handla och beställa nytt är kul. Att få hem, packa upp och använda nya prylar och tjänster är lustfyllt. Men, sedan kommer det mindre roliga, fakturan på våra inköp dyker upp. Den är sällan populär. 
Fakturan ska registreras och sparas. 

Någon ska godkänna fakturan och dess innehåll. Ofta ska ytterligare någon person kontrollera och därefter attestera fakturan innan den bokförs och utbetalning sker. Det blir mycket pappershantering, sortering och arkivering i pärmar. Dessutom händer det ibland att fakturor försvinner någonstans på vägen i hanteringen.

swinx-5.jpg

Underlätta fakturahanteringen


Fakturan ska registreras och sparas. Någon ska godkänna fakturan och dess innehåll. Ofta ska ytterligare någon person kontrollera och därefter attestera fakturan innan den bokförs och utbetalning sker. Det blir mycket pappershantering, sortering och arkivering i pärmar. Dessutom händer det ibland att fakturor försvinner någonstans på vägen i hanteringen.

Vad kan man göra för att underlätta hanteringen?

Underlätta fakturahanteringen


Fakturan ska registreras och sparas. Någon ska godkänna fakturan och dess innehåll. Ofta ska ytterligare någon person kontrollera och därefter attestera fakturan innan den bokförs och utbetalning sker. Det blir mycket pappershantering, sortering och arkivering i pärmar. Dessutom händer det ibland att fakturor försvinner någonstans på vägen i hanteringen.

Vad kan man göra för att underlätta hanteringen?

Skanna/tolka

Inläsning av fakturor till SWINX ScanLev kan ske på många sätt. Egen skanning, e-faktura, pdf-faktura eller tolkad faktura från inläsningscentral. Fakturan registreras, konteras och tilldelas den som attesterar.

Digital Attest

Fakturan kan attesteras inne i SWINX ScanLev eller via mail, web eller mobil. Skulle någon glömma att attestera är det enkelt att skapa påminnelser från SWINX ScanLev

Fakturaarkiv

Efter attest överförs fakturan till ekonomisystemet där man även kan klicka fram fakturabilden. Spårning i fakturadatabasen görs enkelt per konto, leverantör, projekt eller avdelning

swinx-2.jpg

Digital fakturahantering


Det finns många anledningar till att välja digital fakturahantering. Enkel hantering, snabbare fakturaflöde, bättre åtkomst och återsökning av fakturorna för att nämna några. Att man dessutom sparar tid och därmed pengar brukar uppskattas av alla som valt lösningen..! 

Digital fakturahantering


Det finns många anledningar till att välja digital fakturahantering. Enkel hantering, snabbare fakturaflöde, bättre åtkomst och återsökning av fakturorna för att nämna några. Att man dessutom sparar tid och därmed pengar brukar uppskattas av alla som valt lösningen..! 

Enkel hantering

Fakturan skannas och registreras direkt vid ankomst. Inga papper hamnar på villovägar. Ett enda klicka och fakturan är attesterad.

Snabbare flöde

Med digital hantering blir fakturaflödet snabbare och risken för påminnelser och räntefakturor minskar.

Återsökning av fakturor

Är fakturabeloppet korrekt? Hur mycket betalade vi förra månaden? Svaret är alltid bara ett par musklick bort. Den digitala fakturadatabasen ger snabbt detta och många andra svar.