SWINX ScanLev - Nyheterna!
 

Nya versionen av SWINX ScanLev blir vassare än någonsin! Under sommaren har ett antal av våra kunder kört den nya versionen och omdömena vi fått är vi mycket nöjda över. Vi genomförde ett antal webinar i början på sommaren där vi informerade och visade huvudnyheterna. För de som missade den möjligheten ger vi här en sammanfattning.

Två knappar blir en!

I den nya versionen finns enbart en knapp för att godkänna och attestera (tidigare fanns ju separata knappar för detta). Knappen har inbyggd intelligens och känner av om man ska godkänna eller attestera fakturan. 

Flera attesterare

Möjlighet att ange att flera medarbetare ska godkänna och/eller attestera en faktura. Denna inställning kan även göras per leverantör, projekt, resultatenhet eller generellt för företaget.

Parallell distribution

När man sparar en faktura som flera medarbetare ska godkänna sker distributionen samtidigt till alla medarbetare. Detta ger snabbare flöde och förenklad hantering.

Attestera på radnivå

På en faktura med flera konteringsrader kan de olika medarbetarna nu godkänna och attestera på radnivå. Det betyder att de som är ansvarig för t ex olika projekt var och en attesterar sina projekttransaktioner. 

Uppdaterad och modernare layout

Utseendet blir modernare. Typsnittet är nytt. Dessutom har mappen "fakturaarkiv" bytt namn till det bättre namnet "fakturaflöde"

Utökad spårbarhet

Under fliken "spårning" på fakturan blir informationen fylligare. Nu visas även vem som registrerat fakturan, satt den till vilande eller makulerat. Dessutom ser man vem som fört över fakturan till ekonomisystemet.

Koppling till Visma AutoInvoice, ny tilläggsmodul

De företag som tar emot e-fakturor via Visma AutoInvoice kan nu importera fakturorna till SWINX ScanLev. I och med detta kommer de in i samma attestflöde som övriga fakturor och blir naturligtvis återsökningsbara i SWINX digitala fakturadatabas. Därmed visas även fakturabilden inne i Visma Administration. Kontakta SWINX eller din återförsäljare för mer info om denna nya tilläggsmodul.

Se en sammanställning av nyheterna i vårt filmklipp nedan..!