Här kan Ni ladda ner samtliga SWINX produkter. Vissa kräver en licensnyckel

SWINX ScanLev Web & SWINX ScanLev Mobil har ersätts av SWINX ScanLev ReFlex som Ni kan hitta ovan. SWINX ScanLev ReFlex kräver version 2015.x.x eller senare av SWINX ScanLev.