Digital fakturahantering, attest och arkivering!
Skanna fakturor med SWINX ScanLev!

Skanna fakturan, attestera mobilt, bokför i Vismas ekonomiprogram!
SWINX ScanLev förbättrar hanteringen av leverantörsfakturor. Skanna och registrera fakturan och distribuera den elektroniskt till medarbetarna. Efter attest (via dator, internet, mail eller mobil) för man över och kan klicka fram fakturan i affärssystemet. Därefter behöver man aldrig leta i pärmar - fakturorna finns i SWINX ScanLevs elektroniska arkiv!

mobilattest

Attestera digitalt, via mobil eller i SWINX Online!
Att arbeta mobilt är en självklarhet för de flesta idag. SWINX ScanLev stödjer detta arbetssätt på flera vis. Fakturor kan attesteras via mail eller direkt i mobiltelefon. Med mobilen kan man även titta på gamla fakturor och kolla priser. Det går även utmärkt att attestera fakturor via weblösning, SWINX Re:Flex. Eller så kan man lägga hela systemet i SWINX OnLine, vår nya molntjänst för fakturahanteringen.

Läs in tolkade fakturor från BancTec, OptoSweden, Dispose, AutoInvoice, Readsoft eller Kofax
I SWINX ScanLev finns stöd för inläsning av tolkade fakturor från BancTec, OptoSweden, Dispose och Readsofts skanningtjänst, dessutom Visma AutoInvoice samt Kofax tolkningsprogram. Med dessa tjänster förenklas hanteringen ytterligare. De tolkade fakturorna direktimporteras och distribueras för attest från SWINX ScanLev innan de förs över till affärssystemet.

Digitalt fakturaarkiv
En av de mest uppskattade funktionerna i SWINX ScanLev är det digitala fakturaarkivet. Sök eller bläddra bland fakturor per leverantör, konto, projekt eller resultatenhet. Eller skapa egna urval som filtrerar fram det som eftersöks. Kort sagt - glöm fakturapärmen!

SWINX ScanLev - The Movie..!

SWINX ScanLev, så funkar det..!

Produktblad, SWINX ScanLev

Produktblad, SWINX ScanLev

 • Leverantörer och konton importeras från Visma/Mamut

 • Inkomna leverantörsfakturor skannas och registreras

 • Tolkade fakturor importeras och autokonteras

 • Kontering görs på konto, projekt och avdelning med valutastöd

 • Medarbetarna godkänner och attesterar fakturorna

 • Efter kontering och attest förs fakturorna till Visma/Mamut

 • Betalning och bokföring sker i ekonomiprogrammet

 • Fakturabilderna visas även i ekonomisystemet

 • I SWINX ScanLevs fakturaarkiv finns alla fakturor sökbara

 • Mailade fakturor kan importeras till SWINX ScanLev

 • Stöd för attest via mail, webb eller mobiltelefon

 • Bevakning och likviditetsöversikt för inkomna fakturor

 • Snabb installation och driftsättning. Lätt att komma igång.