Företaget, som numera heter SWINX,
startades under namnet Trendator i Malmö redan 1987. Företagets ägare är desamma nu som då.

Huvudverksamheten är programutveckling, försäljning och support inom produktfamiljen SWINX samt att förse företag med administrativa programlösningar. 

Tid- och projektprogrammet SWINX Tid lanserades i samband med millenieskiftet och har användare i många olika branscher. SWINX ScanLev lanserades 2009 och har över 6000 användare och SWINX OnLine lanserades 2016