Önskar Prisförslag/Offert

Offertuppgifter
Programval *
Önskar offert på följande program: (välj ett eller flera)
Ange vilket affärssystem ni arbetar med
Attestform
På vilket/vilka sätt vill ni kunna attestera?
En uppskattning av antalet användare av programmet
Hur många bolag vill ni hantera i programmet?
Fakturainläsning
På vilket/vilka sätt vill ni kunna läsa in fakturor i systemet
Företagsuppgifter
Kontaktperson
Övriga uppgifter
Uppskattning av antal fakturor per år
Övrig info