SWINX Tid, mobilapp - powered by Devex..!

Med SWINX Tid Mobilapp underlättas tidrapporteringen avsevärt för medarbetare som vill rapportera sin tid utan att befinna sig på kontoret. Lösningen är utvecklad i samarbete mellan SWINX och Devex Mekatronik och fungerar utmärkt såväl i mobiltelefon och platta som i en vanlig webläsare.

Inmatning av tider, resor och utlägg.

SWINX Tid mobilapp är i första hand avsedd för tidrapportering. Förutom tid kan man även mata in bl a resor och andra former av utlägg. Inmatningen utgår från en veckokalender, där man börjar med att välja arbetsdag.

När man valt dag visas dialogrutan för uppdraget. Man väljer då vilket projekt uppdraget avser samt vilken aktivitet man utfört och hur många timmar man lagt på uppdraget. Vill man lägga till text till inmatningen går även det utmärkt. Man har stöd för inmatning av såväl extern info (som kan följa med på fakturan till kunden om så önskas) som interna noteringar till projektdagboken.

Uppdaterar SWINX databas direkt

När man är klar med inmatningen och klickar spara uppdateras informationen direkt i SWINX databas. Det innebär att all data för projektet finns på plats i servern och att projektledare och ekonomer på kontoret kan göra sammanställningar och fakturera direkt om så önskas.

Tilläggslösning till SWINX Tid
SWINX Mobilapp är en tilläggslösning till SWINX Tid. Man väljer själv vilken/vilka medarbetare som ska ha tillgång till appen inne i SWINX Tid och betalar endast för de användare man väljer att aktivera i systemet.

Fungerar utmärkt även i en webläsare i datorn.
SWINX Mobilapp är i första hand utvecklad för att hanteras i mobiltelefon eller läsplatta. Men eftersom det är en weblösning fungerar den utmärkt även i en vanlig webläsare i datorn. Det innebär att lösningen med fördel även kan användas av medarbetare som arbetar på distans och inte har tillgång till kontorsnätverket via fjärrskrivbord eller terminal server.

 

SWINX Mobilapp, så funkar det..!

 • SWINX Mobilapp, powered by Devex, installeras på företagets egen server där IIS aktiveras och systemet sammnkopplas med SWINX Tid.

 • Man väljer själv vilken sökväg men vill ha till SWINX Mobilapp, t ex mobilapp.bolaget.se

 • Användarna loggar in med sitt ordinarie id och lösen från SWINX Tid

 • Välj önskad vecka i kalender

 • Markera önskad veckodag och klicka på plus-knappen för ny inmatning. Välj tid eller utläggsinmatning

 • Välj aktuellt projekt från söklistan (vilka projekt som visas kan styras från kontoret av projektledare eller ekonom)

 • Ange vilken aktivitet som utförts

 • Mata in antal timmar (tid) eller styck (utlägg)

 • Gör eventuella interna eller externa noteringar

 • Klicka spara och därefter visas veckoöversikten med den nya inmatningen.

 • SWINX Mobilapp är mycket lätt att komma igång med och väldigt enkel att lära