Personuppgiftspolicy

När du är i kontakt med oss registrerar vi informationen i våra support-, ekonomi- eller CRM-system, beroende på vad ärendet gäller. Här kan du läsa vilken information vi samlar in, hur vi gör det och vad vi använder den till.


Vad är personlig information?
Personlig information är information som kan kopplas till en person, till exempel namn, företag, ort, telefonnummer eller e-postadress

Vilka regler gäller för hantering av personlig information?
SWINX ansvarar för hanteringen av personlig information som samlas in när du beställer produkter, tjänster, begär demo, önskar programsupport eller registrerar dig för våra nyhetsbrev. SWINX följer personuppgiftslagen i behandlingen av personuppgifter.

Vilken information samlar vi om dig?

Grundläggande information du själv uppger och som behövs i våra ekonomi-, licens-, support- och CRM-system
- Namn, företag, organisationsnummer, adress, telefonnummer, epostadress, affärssystem.
Information i våra licenssystem
- Antal användare och företag. Tilläggsfunktioner, licensnummer
Information i våra support och CRM-system
- Ärendenummer, ärendebeskrivning, kontaktnoteringar, maildialog, tillhörande dokument med beskrivningar, teknisk information
Var lagras informationen?
Informationen lagras i våra databaser på våra egna servrar.
Vad används informationen till?
Informationen behövs till stor del för att uppfylla lagliga krav, framförallt i ekonomisystemen. Support och CRM-systemen är till för att hantera inkomna ärenden på bästa sätt, ge kunderna hjälp och stöd samt samla in förslag och önskemål till förbättringar som kan ge underlag till fortsatt utveckling av produkter och tjänster. Dessutom behövs informationen för att informera kunder och partners om nyheter och erbjudanden.

Delas informationen med andra?
Informationen används endast av SWINX, och delas inte med andra.

Radering av personuppgifter
Vi har rutiner för radering. Du kan när du vill kontakta oss för att få utdrag ur vilken information vi har. Detta görs antingen via telefon 040-680 83 30 eller via info@swinx.se
Huvudregeln är att personuppgifter lagras i 7 år i ekonomisystemen, efter att ett avtal upphört. I support-, licens- och CRM-system raderas informationen 3 år efter att avtalen avslutats.

AVREGISTRERA DIG
Genom att fylla i formuläret nedan begär du att vi avslutar att skicka information till dig och raderar din information hos oss.
Du kommer att få ett e-mail från oss för att bekräfta denna begäran

Varför vill du avsluta?