Nu levererar vi SWINX ScanLev 2019. Som vanligt en ny version laddad med förbättringar och nyheter. Här följer en kort presentation av några av nyheterna i den nya versionen..! (För våra befintliga kunder är det som vanligt bara att klicka på knappen “Ny version” när den visas inne i programmet..!)


Kopiera tidigare konteringar!

Möjlighet att kopiera tidigare konteringar, underlättar bokföringsarbetet - Nyhet 2019..!

Möjlighet att kopiera tidigare konteringar, underlättar bokföringsarbetet - Nyhet 2019..!

I samband med registreringen av en faktura kan man välja att titta på tidigare fakturor från denna leverantör och även kopiera konteringar och fördelningar från önskad faktura. Man väljer själv om man vill kopiera hela konteringen, belopp eller en procentuell fördelning. Detta kommer att underlätta konteringsarbetet avsevärt, inte minst då det gäller fakturor med många konteringsrader..!


Lägga upp nya leverantörer!

Lägg upp nya leverantörer direkt i SWINX, en efterlängtad nyhet 2019..!

Lägg upp nya leverantörer direkt i SWINX, en efterlängtad nyhet 2019..!

Med jämna mellanrum får man fakturor från nya leverantörer. Tidigare har man varit tvungen att först lägga upp leverantören i Visma Administration och därefter importera den till SWINX. Numera kan man istället lägga upp den nya leverantören direkt i SWINX och den skickas då över till Visma direkt.


Leverantörsnoteringar

Nu finns möjlighet att lägga in separata tilläggsnoteringar för varje leverantör. Dessa dyker sedan upp på en egen flik i samband med registrering av nya fakturor på den aktuella leverantören.

Dubblettmärkning med rött

Om man råkar få in en faktura mer än en gång i SWINX kommer det att synas tydligare i fortsättningen, eftersom både original- och dubblettfakturan kommer att bli rödmarkerade (både i list- och kortläge).

Projekt och resultatenhet tvingande

Om man ställt in i Visma att Projekt och Resultatenhet ska vara tvingande vid kontering så förs den inställningen även över till SWINX.

Utökad visning av bankgironummer

För att förtydliga så att verkligen rätt leverantör valts, och minska risken för felaktiga utbetalningar, visas leverantörens bankgironummer på flera nya ställen i SWINX. Det gäller i fakturaregistreringsbilden, fakturalistor och även vid fakturaimport.


Fältval i leverantörslistan

Välj på egen hand vilka fält som ska visas i leverantörslistan! - Nyhet 2019..!

Välj på egen hand vilka fält som ska visas i leverantörslistan! - Nyhet 2019..!

Nu finns möjlighet att välja vilka fält som ska visas i leverantörslistan. Genom att klicka med höger musknapp i listan visas en dialogruta med tillgängliga fält där man själv väljer vilka fält som ska finnas i listan. Ordningen på fälten styr man därefter genom att dra i kolumnrubrikerna.


Nya snabbkommandon

En del nya snabbkommandon tillkommer i den nya versionen. Snabbkommandon når man som tidigare med höger musknapp. Gör man det i konteringsraderna vid fakturaregistreringen kan man välja standardkonto, radera rad och att titta på tidigare konteringar. Klickar man höger musknapp i leverantörsregistret kan man förutom att exportera till Excel, som funnits sedan tidigare, nu även välja vilka fält som ska visas i leverantörslistan.

Rödmarkerad förfallodatum

När det närmar sig betalning för en faktura kommer förfallodatumen att rödmarkeras. Hur nära förfallodatumen detta ska ske bestämmer man själv genom en inställning i programegenskaperna.

Möjlighet för koppling till Microsoft Azure (tillägg)

SWINX fakturadatabas innehåller många bilder vilket gör att storleken på databasen kan växa rejält. Vill man undvika att få en alltför stor databas, finns numera möjlighet att koppla SWINX mot Azure, Microsofts moderna lagringslösning. Det betyder att efterhand som fakturorna är färdigbehandlade i SWINX och skickas till ekonomisystemet för bokföring, så skickas de även till molnlagring i Azure. Fakturorna kommer dock även fortsättningsvis att vara tillgängliga både i SWINX och Visma. Azure-kopplingen är en tilläggstjänst och ingår inte i den vanliga SWINX-licensen.


Koppling inkommande följesedel (tillägg)

Koppling inkommande följesedel, underlättar arbetet med logistiken - Nyhet 2019..!

Koppling inkommande följesedel, underlättar arbetet med logistiken - Nyhet 2019..!

Företag som arbetar med Visma Administration 2000 och använder inköpsfunktionen, får nu möjlighet att koppla samman fakturan i SWINX med den inkommande följesedeln i Visma. Inköpskopplingen är en tilläggsfunktion i SWINX.


Utökad dialogruta vid val av företag.

Utökad information i dialogrutan för val av företag - Nyhet 2019..!

Utökad information i dialogrutan för val av företag - Nyhet 2019..!

Om man har flera bolag i SWINX, så finns en dialogruta där man väljer vilket bolag man vill arbeta i för tillfället. Denna dialogruta har nu utökats och visar inte enbart vilka bolag som finns, utan även hur många fakturor som ligger för attest eller redan är färdigbehandlade och väntar på överföring till bokföringen. Använder man SWINX fakturatolkning, visas även hur många fakturor som ligger färdigtolkade och väntar på att läsas in i SWINX.


Direkt till nästa faktura vid fakturaregistrering

För den som önskar kan man nu välja att komma vidare direkt till nästa faktura när man väljer sparar vid fakturaregistreringen. Tidigare har man dialogrutan med miniatyrer av de inlästa fakturorna visats och man har fått välja vilken faktura man vill gå vidare med.

Projektsammanställning med “verklig” kostnad

Tidigare har man bara sett fakturans totala belopp i sammanställningen för projekt och resultatenheter. Nu tillkommer en ny kolumn i listan som visar både fakturans totala belopp, och det belopp som gäller för valt projekt eller resultatenhet.