Digital fakturahantering, Tolkning, attest och arkivering - i Molnet!

Med SWINX Online flyttar hela fakturahanteringen ut i molnet. Grundfunktionaliteten är densamma som i Windows-versionen SWINX ScanLev. Den stora skillnaden är att SWINX Online finns tillgänglig via en vanlig webläsare och därmed förutom i datorn även på läsplattor och mobiltelefoner. Programuppdateringar och backuper sköts automatiskt och tillgängligheten ökar vilket ger utmärkt stöd för att arbeta var man vill och när man vill.

Skanna fakturan, logga in och läs upp fakturan till SWINX Online i molnet
SWINX Online förbättrar hanteringen av leverantörsfakturor. Skanna, logga in och läs upp fakturan i SWINX Online. Registrera och distribuera fakturan elektroniskt. Den som ska attestera får mail med klickbar länk när det finns fakturor att attestera. Efter attest för man över fakturan till sitt lokalt installerade ekonomiprogram via SWINX kommunikationsmodul och sedan kan man klicka fram fakturan i affärssystemet. Hädanefter behöver man aldrig leta i pärmar - fakturorna finns i SWINX Onlines elektroniska arkiv!

Attestera digitalt, via webläsare, mobil eller platta i SWINX Online!
Att arbeta mobilt är en självklarhet för de flesta idag. SWINX Online stödjer detta arbetssätt på flera vis. Fakturor kan attesteras direkt i mobiltelefon. Med mobilen kan man även titta på gamla fakturor och kolla priser. Det går att attestera fakturor via webläsaren på valfri dator eller läsplatta.

Läs in tolkade fakturor från BankTec, Dispose, m fl
I SWINX Online finns stöd för inläsning av tolkade fakturor från t ex BancTec, Dispose eller OptoSwedens skanningtjänst. Med dessa tjänster förenklas hanteringen ytterligare. De tolkade fakturorna direktimporteras och distribueras för attest från SWINX Online innan de förs över till affärssystemet.

Digitalt fakturaarkiv
En av de mest uppskattade funktionerna i SWINX Online är det digitala fakturaarkivet. Sök eller bläddra bland fakturor per leverantör, konto, projekt eller resultatenhet. Eller skapa egna urval som filtrerar fram det som eftersöks. Kort sagt - glöm fakturapärmen!

 

SWINX Online, så funkar det..!

 • Leverantörer och konton importeras från Visma via SWINX Kommunikationsmodul

 • Inkomna leverantörsfakturor skannas och registreras

 • Tolkade fakturor importeras och autokonteras

 • Kontering görs på konto, projekt och avdelning med valutastöd

 • Medarbetarna godkänner och attesterar fakturorna

 • Efter kontering och attest förs fakturorna till Visma

 • Betalning och bokföring sker i ekonomiprogrammet

 • Fakturabilderna visas även i ekonomisystemet

 • I SWINX Onlines fakturaarkiv finns alla fakturor sökbara

 • Fakturor kan skickas till SWINX Online via ftp-överföring

 • Stöd för attest via webläsare, mobiltelefon eller läsplatta

 • Endast SWINX Kommunikationsmodul installeras lokalt

 • Ingen lokal installation av SWINX Online

 • Lätt att komma igång och enkelt att lära

 • Kan kopplas till Visma Administration, Visma eEkonomi och Fortnox