SWINX ScanLev - Nyheterna!
 

Nya versionen av SWINX ScanLev är vassare än någonsin! Här följer några av nyheterna i korthet..!

Förvalda attesterare visas i leverantörslistan

I listläge över leverantörsregistret visas kolumner för både vem som attesterar och godkänner för respektive leverantör. Därmed blir det mycket enkelt att ändra inställning då t ex en medarbetare slutar. Man markerar/filtrerar fram vilka leverantörer medarbetaren är kopplad till och kan därefter snabbt byta till en annan anställd med hjälp av massuppdatering.

Förvald filtrering i fakturalistor

Som standard filtreras och visas numera endast de 12 senaste månadernas fakturor i fakturalistorna, vilket gör hanteringen betydligt snabbare. Vill man även se äldre fakturor i listan så ändrar man själv enkelt filtreringen.

Rensningsrutin

Om man vill rensa bort gamla fakturor finns numera en inbyggd rensningsrutin. Innan man kör denna rutin bör man göra en backup till en pdf-fil av fakturorna för det verksamhetsår man vill rensa bort. Rensningen görs med hjälp av en inbyggd guide i programmet.

Välja poster i lista med kryssrutor

Enklare hantering av urval i registerlistor med hjälp av kryssrutor för respektive post

Uppdatera flera företag samtidigt

Om man har flera företag i sin installation kan man nu uppdatera flera databaser på en gång under Inställning - Företag i SWINX

Miniatyrer kan storleksjusteras

Vid inläsning av nya, skannade fakturor, kan man ställa in vilken storlek man önskar på miniatyrbilderna över fakturorna.

Fler möjligheter att radera fakturor

När man registrerat en faktura och sparar visas en dialogruta där man väljer vilken faktura man vill gå vidare med och registrera. Numera kan man även radera fakturor i denna dialogruta, vilket inte varit möjligt tidigare

Utökade och förbättrade filtreringsmöjligheter

Filtreringsmöjligheterna har utökats och förbättrats ytterligare. Det gäller både under "Alla fakturor" och i Leverantörsregistret. Färdiga förval finns för att visa t ex de senaste 3/6/12 månadernas fakturor.

Automatisk avläsning av QR-koder

Tidigare fick man klicka på en knapp för att avläsningen av Vismas QR-koder skulle initieras. I nya versionen sker avläsningen helt automatiskt när man öppnar fakturan för registrering.

Tydligare konteringsinformation

Konteringssummorna visas i fet stil och är rödfärgad så länge det finns differens på fakturan.

Ännu vassare Pivot-tabeller

För de som arbetar aktivt med analys och uppföljning är Pivot-tabellerna ovärderliga. I nya versionen har vi lagt till möjligheten till så kallad drill-down, dvs att man kan klicka fram fakturabilderna från formulärcellerna.

Massuppdatering från Visma

Om man gör förändringar på överförda fakturor i Visma, kan man läsa tillbaka dessa förändringar till SWINX samtidigt för flera fakturor.

Koppling till Visma AutoInvoice, tilläggsmodul med ny, extra funktionalitet

De företag som tar emot e-fakturor via Visma AutoInvoice kan nu importera fakturorna till SWINX ScanLev. I och med detta kommer de in i samma attestflöde som övriga fakturor och blir naturligtvis återsökningsbara i SWINX digitala fakturadatabas. Därmed visas även fakturabilden inne i Visma Administration. Nu finns även stöd för inköpsmatchning på radnivå